Jakie zastosowanie mają etykiety w logistyce?

Logistyka jest uważana za jeden z najważniejszych procesów związanych z funkcjonowaniem dzisiejszej gospodarki, pozwalającym na utrzymywanie efektywnego działania łańcuchów dostaw. Realizacja zadań związanych z obsługą logistyczną wszystkich przedsiębiorstw wymaga jednak zapewnienia nie tylko odpowiedniego przypływu informacji, ale również zachowania łatwego do nich dostępu na każdym etapie transportu i magazynowania. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest stosowanie standardowych etykiet logistycznych. Przekonajmy się, jakie treści zawierają i sprawdźmy, co można dzięki nim zyskać.

 

Czym charakteryzują się etykiety logistyczne?

Etykiety logistyczne są tworzone przez producenta konkretnego wyrobu, powstają również na czas realizacji poszczególnych etapów jego przewozu. Są tworzone w standardzie GS1 i zawierają podstawowe informacje na temat konkretnej jednostki logistycznej oraz handlowej. Wykorzystuje się je w branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) do identyfikacji przy pomocy unikatowego Seryjnego Numeru Jednostki Logistycznej (SSCC – Serial Shipping Container Code) i Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN – Global Trade Item Number).  Dane są podane w blokach rozmieszczonych na etykiecie i obejmują teksty wraz z numerami oraz kody kreskowe w standardzie GS1 –128. Poszczególne cechy są określane kodami Identyfikatorów Zastosowań (IZ).

 

Co daje korzystanie z etykiet logistycznych?

Producenci towarów dzięki etykietom logistycznym zyskują możliwość ich śledzenia i identyfikowania na wszystkich etapach poszczególnych procesów związanych z docieraniem przesyłek do klientów. Usprawniają magazynowanie, pomagają w kontroli przepływu danych, ułatwiają inwentaryzację i zarządzanie tempem dostaw. Firmom spedycyjnym dają możliwość redukcji ilości czasu potrzebnego na obsługę informatyczną i fizyczne dotarcie ładunku do miejsca składowania, a następnie do odbiorcy. Przedsiębiorstwom zajmującym się handlem służą do szybkiej identyfikacji partii towarów, automatycznego wprowadzania i ustalania najistotniejszych danych, a także są wsparciem w procesach weryfikacji zawartości oraz zarządzania strumieniem przepływających produktów.